X

电视

电台

热门

天气报告
香港天气
天气 Weather
17°C
67%
今晚及明早多云及有一两阵微雨,天气清凉,最低气温约14度。明日日间渐转大致天晴,最高气温约19度。吹和缓北至东北风,初时离岸风势清劲。
展望: 星期五短暂时间有阳光。周末气温稍为回升。下周初再度转凉。
香港天文台于2019 年 01 月 16 日 18 时 00 分 发出之天气报告
九日天气预测
香港天文台于2019 年 01 月 16 日 16 时 30 分 发出之天气报告
17/1 星期四
初时多云及有一两阵微雨,天气清凉。日间渐转大致天晴。
14 - 19ºC
60 - 85 %
18/1 星期五
短暂时间有阳光。
15 - 19ºC
70 - 90 %
19/1 星期六
大致多云,短暂时间有阳光。早晚有微雨。
17 - 20ºC
70 - 90 %
20/1 星期日
大致多云,有一两阵雨。晚上转凉。
17 - 21ºC
70 - 90 %
21/1 星期一
大致多云,初时有一两阵雨。日间部分时间天色明朗。早晚清凉。
15 - 19ºC
70 - 90 %
22/1 星期二
渐转天晴,天气乾燥。早晚清凉。
14 - 19ºC
50 - 80 %
23/1 星期三
天晴乾燥。早上清凉。
15 - 20ºC
50 - 80 %
24/1 星期四
天晴乾燥。
16 - 20ºC
55 - 85 %
25/1 星期五
大致天晴。
17 - 21ºC
60 - 85 %
香港分区天气
香港天文台于2019 年 01 月 16 日 18 时 02 分 发出之天气报告
天文台
17ºC
京士柏
17ºC
黄竹坑
18ºC
打鼓岭
16ºC
流浮山
16ºC
大埔
16ºC
沙田
17ºC
屯门
16ºC
将军澳
17ºC
西贡
16ºC
长洲
16ºC
赤鱲角
17ºC
青衣
17ºC
石岗
16ºC
荃湾可观
15ºC
香港公园
18ºC
筲箕湾
17ºC
九龙城
16ºC
跑马地
18ºC
黄大仙
17ºC
赤柱
17ºC
观塘
16ºC
深水埗
17ºC
荃湾城门谷
17ºC
启德跑道公园
17ºC
元朗公园
16ºC
大美督
16ºC

*天气资料来源:香港天文台

  • 网站获奬:

  • 在新分页开启第五届传媒转型大奖
  • 在新分页开启2014优秀网站选举十大优秀网站