X

热门

background
  直播中

  直播中

  100 Fun
  上周

  节目表

  下周
  100 Fun
  十一月十二月
  • 星期一

   13

   /

   11

  • 星期二

   14

   /

   11

  • 星期三

   15

   /

   11

  • 星期四

   16

   /

   11

  • 星期五

   17

   /

   11

  • 星期六

   18

   /

   11

  • 星期日

   19

   /

   11

  • 星期一

   20

   /

   11

  • 星期二

   21

   /

   11

  • 星期三

   22

   /

   11

  • 星期四

   23

   /

   11

  • 星期五

   24

   /

   11

  • 星期六

   25

   /

   11

  • 星期日

   26

   /

   11

  • 星期一

   27

   /

   11

  • 星期二

   28

   /

   11

  • 星期三

   29

   /

   11

  • 星期四

   30

   /

   11

  • 星期五

   01

   /

   12

  • 星期六

   02

   /

   12

  • 星期日

   03

   /

   12

  重播节目重播节目
  英文节目英文节目
  不作网上播放不作网上播放
  节目只可以在香港播放节目只可以在香港播放
  家长指引家长指引
  成年观众成年观众

  时局

  FOCAL

  好戏

  DRAMA

  家常

  FAMILY

  文化

  CULTURE

  外语

  FOREIGN

  हङकङ, मेरो घर II Hong Kony, My Home II (Nepali Subtitled)

  यो कार्यक्रम श्रृंखलाहरुले हङकङलाई आफ्नो घर बनाएका जातीय अल्पसङ्ख्यकहरुको कथाहरु दस्तावेज गर्नुका साथै सँगै बसेर हामीले सांस्कृतिक भिन्नताहरुको बाधाहरुलाई कसरी तोड्नुपर्छ भनेर दर्शकहरुलाई देखाउँछ। 

  The programme series documents the stories of ethnic minorities who have made their home in Hong Kong.

   

  प्रसङ्ग 8  दोस्रो घर

  Episode 8 Second Home

  पहिलो प्रसारण : 6/11, 1730-1800

  港告

  AD
  凝视香港三十秒

  凝视香港三十秒新一浪

  凝视香港30秒,新一浪,一触即发!7位著名导演,包括张坚庭、刘国昌、许学文、黄伟杰、黄进、翁子光缪浩昌,率先透过镜头,各自分享「二十」的故事。
  诚邀你,一起以「二十」为题目,摄制30秒短片并上载到本网页,藉着光影创作,分享个人视野。经审批后,符合资格的影片可于本站展出,优秀作品或有机会于港台电视31频道播放,让全城看见你的创作。
  查询电邮:hk30s@rthk.hk

  2017电视节目欣赏指数第一阶段调查结果

  2017电视节目欣赏指数

  第一阶段的欣赏指数排名最高20个节目当中,香港电台制作的节目有7个,而由无綫电视、ViuTV及有线电视制作的分别占5、4及4个。

  特备

  SPECIALS

  自选

  PODCASTS