learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


塔克拉马干沙漠之气候变化

2016-07-15

 

今集李乐诗博士邀请香港中文大学数学系林学孴同学分享在塔克拉玛干沙漠的游学体验。塔克拉马干沙漠的气候与香港大为不同,林同学在适应的过程学会些什么呢?

 

载入中...
收 听

关键字: | 李乐诗博士 | 塔克拉马干沙漠 | 新强 |