learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


策划两岸四地火车团的经验分享

2016-08-19

 

唔知大家有无试过搭火车去游学呢?

Jakal王淑仪我就试过因为工作关系系3日里面搭火车去左英国3个唔同嘅城市,除左发现唔同嘅火车站有好唔同嘅建筑风格之外,仲发现原来搭火车都真系大有学问。

首先,你要大概知道自己嘅行程会去边d地方,如果你打算去嘅地方系有「火车通行证」呢一类,系指定时限里面可以无限次搭火车嘅车飞,咁你就可以再衡量究竟有无必要预先买定呢一类相对方便嘅车飞,因为有部份地方嘅「火车通行证」,好似欧洲火车证,系当地系唔会出售,只能够系境外地区先至买到,所以如果预早知道自己大概嘅行程,就可以预算到用「火车通行证」系咪会平过逐程逐程买飞,咁就可以系出发前预早购买,如果行程紧凑嘅话,既可以悭返d钱,亦可以悭返好多排队买飞嘅时间。

至于票种方面,通常有得拣「连续」或者「弹性」,所谓「连续」嘅意思,就姐系如果你拣选3日嘅「通行证」,咁系买飞嘅时候就已经要订明呢张「通行证」只可以系连续嘅呢3日内使用,但如果系「弹性」嘅票种,弹性就会大d,可以系一段较长嘅时限里面,其中任何3日使用呢张「通行证」。不过,点都系要预先订定时限,所以Jakal都系觉得搭火车去游学,计划好行程系相当重要。

以下落黎李乐诗博士同埋MiuMiu夏妙然,就邀请到年纪轻轻但系已经连续十年参与内地火车团嘅Wilho龙允浩同学,同我地分享一下佢系筹组火车交流团嘅体验,听下会唔会对你计划火车游学行程有所帮助丫!

 

载入中...
收 听
关键字: | 李乐诗博士 | 内地 | 火车团 |