learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


澳洲护士工作体验

2016-09-02

 

大热天时,一出街就好易搞到成身都系汗…… 所以好多人一返到屋企,可能都会好似Jakal王淑仪我咁样,即刻冲返个凉,爽一爽先!但系对于露宿者黎讲,要冲凉就未必系一件咁容易嘅事……

有见及此,系澳洲就有2位青年呀Nic同埋Lucas系布里斯班推出左一项免费冲澡嘅服务,将架车改装成流动冲澡车,俾附近嘅露宿者使用。呢项服务宜家仲系试办嘅阶段当中,但系用过嘅露宿者都赞不绝口。

其实佢地除左整左呢架冲凉车之外,系前年亦都打造左一架流动洗衣车,为露宿者提供免费洗衣服务,呢项慈善服务更加系大受好评,所以目前全澳洲已经设置左11架咁样嘅流动洗衣车。眼见免费洗衣服务咁成功,佢地今年就谂到再推出埋免费流动冲凉车,里面配备左水箱、加热器同废水收集等等嘅功能,令到露宿者可以系车里面舒服咁冲个热水凉。

系澳洲,露宿者系要到慈善中心先至可以免费冲澡,宜加只要流动冲凉车开到佢地附近,佢地就可以享受到免费冲凉服务喇!而呢个洗衣车同冲凉车嘅服务,未来仲打算会推广到其他地方试验,虽然未知香港会唔会系其中一个试点,但系Jakal就觉得呢个计划相当有意思,能够好切实咁关顾到露宿者嘅需要,对社区多一点关心,亦都带来多一点爱;

不过讲到有爱心呢,唔止呀Nic同埋Lucas,以下落黎呢位嘉宾阿RICK邓国威亦都好有爱心,因为佢系白衣天使,系澳洲从事护士嘅工作,黎紧仲好有可能会系海上工作,究竟阿RICK系澳洲做护士有咩难忘嘅体验,即刻交俾阿Rick同李乐诗博士仲有MiuMiu夏妙然嘅分享丫!

(照片由被访者提供)

 

载入中...
收 听
Rick中途转修护士课程,发现自己爱上这份很有意义的工作
Rick中途转修护士课程,发现自己爱上这份很有意义的工作
护士课程训练当中
护士课程训练当中
寓工作于娱乐
寓工作于娱乐
关键字: | 护士 | 李乐诗博士 | 澳洲 |