learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


斯里兰卡跨年服务团体验

2017-07-21

 

斯里兰卡有好多唔同嘅别名,古时嘅中国叫佢做狮子国,喺英国殖民统治时期就叫做锡兰。除此之外,佢仲有一个相当富有诗意嘅名,就系叫做「印度洋的泪珠」,因为喺地图上睇,斯里兰卡就好似一滴镶嵌喺印度洋上面的泪珠。

不过,要同大家介绍嘅唔系呢粒泪珠,而系「泪珠」旁边嘅「泪痕」。呢一道「泪痕」 系位于印度东南端班本岛与斯里兰卡西北部曼纳岛之间,由一连串断断续续的石灰岩礁石和小沙洲组成,若隐若现蔓延48公里。佢地所在之处嘅海水极浅,深不过十米,唔少沙洲完全露出水面。喺深蓝色嘅海洋背景上,呢一道淡蓝同白色嘅「泪痕」非常突出。

而呢一道「泪痕」,更有可能系世界上最古老嘅桥 - 罗摩桥。根据印度史诗罗摩耶那,罗摩王子为左救俾兰卡魔王掳走嘅爱妻,得到神猴帮助,由猴军用左5日起成罗摩桥,终于能够深入斯里兰卡,同魔王大战,成功救返爱妻。一直以来,罗摩桥都只系存在于传说之中,无人提出过异议,亦无人试图去证明佢嘅真实存在,但自从美国太空总署发布嘅航天影像图清楚显示左上述嘅呢一道「泪痕」之后,就引起唔少人将呢一道「泪痕」同传说之中嘅罗摩桥连系喺一齐。

虽然呢一个联想尚未得到证实,但从呢个讨论嘅过程之中,令到更多朋友认识罗摩桥嘅呢一个传说,以及系印度同斯里兰卡嘅文化。不过,要了解一个地方嘅文化,最直接嘅方法当然系能够亲身去到当地。所以,以下落黎同李乐诗博士仲有MiuMiu夏妙然分享嘅呢位朋友,正正就系去过斯里兰卡,参加国际服务团嘅郭怡欣同学。唔知佢喺当地又有听到一D特别嘅传说呢?

(照片由被访者提供)

 

载入中...
收 听
呢一道可能系全世界最古老嘅桥 - 罗摩桥
呢一道可能系全世界最古老嘅桥 - 罗摩桥
关键字: | 斯里兰卡 | 李乐诗博士 | 罗摩桥 |