learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


格陵兰渡中秋游学记

2016-06-24

 

游学听我讲:今集游学听我讲,李乐诗博士与同学分享格陵兰渡中秋游学记。

 

载入中...
收 听

关键字: | 格陵兰 | 中秋 | 游学 |