learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


游学芬兰寄宿生活文化

2017-08-18

 

上星期同大家分享过芬兰试行紧「基本收入」嘅福利政策,政策究竟会令失业嘅人安于现状,还是鼓励到佢地积极去搵工呢?结果系点仲要等多两年先知…… 不过啱啱获选为宜居城市第九位嘅芬兰赫尔辛基,喺今年秋季又有新尝试,打算启动一项自动驾驶汽车试验。届时,自动驾驶嘅巴士将会喺马路上行驶,仲会接载乘客。

呢种小型巴士可以接载 12位乘客,车速只会系 7 英里 / 小时,即系大约11公里/小时。喺试验过程中,车上会有司机,以防出现紧急状况。而未来,佢将会系全自动驾驶。而目前,呢款自动驾驶巴士面临嘅挑战之一,就系佢行驶嘅速度慢,而且非常谨慎,所以其他有人驾驶嘅车就可以好容易爬佢头。

虽然自动驾驶嘅巴士行得慢,但佢地可以按需要载客,唔洗遵循传统巴士嘅固定路线,行程上弹性大D。长远而言,如果技术发展得更好,又有全面配套嘅话,系可以令公共交通变得更便捷。

有机会去芬兰游学嘅朋友,迟D可以体验一下坐呢种自动驾驶嘅巴士。而以下落黎呢位嘉宾去过芬兰做交换生,虽然未必可以话你知坐自动驾驶巴士系咩滋味,但系喺森林寄宿嘅感觉,佢就可以话你知。即刻将时间交俾李乐诗博士同MiuMiu夏妙然同今晚嘅嘉宾蔡惠娴同学倾下佢喺芬兰游学嘅体会!

(照片由被访者提供)

 

载入中...
收 听
在森林寄宿究竟是什么滋味呢?
在森林寄宿究竟是什么滋味呢?
关键字: | 李乐诗博士 | 芬兰 | 自动驾驶 |