learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


北京体育大学学太极

2014-12-26

 

今集游学听我讲,李乐诗博士带同中大同学分享到北京体育大学学太极游学经验 。

 

载入中...
收 听
关键字: | 体育大学 | 李乐诗 | 中国 | 北京 | 游学 |