2001ږ㦑ఱꭳ2001 RTHK Awarded Programmes
䵣  顩 թ 䲈睭灰 籭 〄 ヿ ﷿ 袟 〄 韛
Brave New Teachers : Respect Our Teachers -
A Tiny School in a Huge City

2001 Chicago International TV Festival - Silver Plaque
ﺶ౞౞灰㑦혰閭奄調쭙꺐 - 

 ⢞睭ꉣ ﷓  핸
쥕 晭睭㛿 벃 ④
쥚 얃睭繿  ﷿

ၞ꽾 watch

灰 袟  ҄ • 啐 慲 ሣ  ﷿ դ 籭 ꎆ ꎆ 따 따 慲 ꉣ 艬 ﷿ ﷈ ﯃ ﷿ ﷿ ﮸ 셥 慲 ꁏ 먃 ﷿ ﷿ 䍦 ᝛ 榈 籞 羂 慲 〄 韛 ﷿ 葧 饬 灰 袟 酭 輸 ♿ 掕  ﷿ 慲 ㉛  罏 蝳 ǿ

⊈ 끛 ꑤ 紐 Ꝿ 褐 慲 㑦  ꁏ 먃 ﷿ 氰 ᖖ 륞 힀 ᝧ ⱜ 崙 慲 ሣ ၬ ቩ ﷿ ﷿ ⹔ ᲂ  ⊈ 灰 ᕡ 葛 낚 ǿ 湭 륞 ⊕ 慲 〄 韛 筞 佧 罒  煑 쮍 ﷿ Ⅻ ﶹ 偛 趂 㢗  뒀 ሣ 〄 ﷿ 閭 㙲 㥥 ﷿ 鉙 ﷿  ﷿ 睐 ﷿ 灰 ὦ 푡 ﷿ 䖖 ﷿ ꁏ 먃 颗 ﯋僚 袘 ﷿ 鉙 慲 ﷿ ᭎ ǿ 쉗 ₌ 镛 ヿ ㍺ ꉣ ﺶ ﷿ 뵕 㑦 慲 桱 ヿ 匰 肀 ﲁ ﷿ 冄 䕥 扠 ⫿ 橛 灰 袟 〄 韛 ﷿ ﯋  佧 ← 캈 썹 檞 ㍺ ﭛ 〄 ヿ 䁟 橛 젰 ǿ ﷿ 六 ₌ ᲂ 띩 ﶹ ﺶ ﷿ 뵕 袟 ﷿ 趔 慲 ꕧ ꁏ 먃 ꊔ 肟 ﷿ 륞 ⊕ 慲 ሣ 鄤 ⽱ ㉛ ୷ ꁠ ﷿ ﯋ 統 㡸 蚀 梙  袟 〄 韛 慲 啛 赩 썹 ੨ ﷿ ⱕ 힀 菱 匰 籭 慲 퍫   Ṗ ﻯ ፱ ﷿ 륞 Ⱕ Ꝿ 颗 䕭 褐 〄 ヿ 溜 푫 ꠃ 慲 ǿ 湭 ⢞ 㡸 ﷿ 〄 韛﷊ 啐 ﷿ ꁏ 먃 ꉣ 〄 쑜 ٝ ⑏ 뵕 蚀 ﷿ ﷈ ⒕ 慲 ꉣ 〄 ቩ ﷿ ㉛ ꪅ թ 牥 㽳 詟 ﯏ ǿ 쉗

镛 ヿ 〄 韛 颗 ᭿ 供 띩 ﶹ ﯋ 牥 慲 ﷿ 㑦 汕 婭  镛 ヿ ꁏ 먃 慲 ꉣ 〄 韛 뺖 龔 颗 ঎ 六 慲 걱 릖 婭 㑦  ꁏ 먃 봰 봰 Ґ 쑜 䶖 〄 ヿ 썹 ꁏ 먃 慲 ㉚ ₌ ﷿ 륞 袟 ﷿ 拏 ሣ  慲 ሣ 鄤 陋 菱 匰 者 韛 캍 陞 ← ﷿ ﷿

ﶾ   얃 0 㲆 韛 츁 㲆 ᜰ 䡙 ﷿
뾍 唰  얃 0 ヿ 匰
 ⥳ 湮  얃 0 ꕧ 韛
롛  얃 0 ﷿ ﷿
韛 乣 癖 ﷿ ஐ ﷿ 頤 〄 ヿ ﷿ Ґ 〄 韛 얃 肟

One sparsely populated island, two simple and plain classrooms, three diligently cultivated teachers and ten fishing-family pupils, all these constructed a real country-life story, A Tiny School in a Huge City.

Observing the efforts from teachers of village school for a small group of pupils, the loveliness of pure kids, and the simplicity of fisherman life on a little island, a young teacher from the clamorous city was inspired. His curiosity was aroused towards everything on this island. At the same time, this "outsider" interested the islanders. A-little-while encounters between these two parties had created striking impacts on their own selves.

How is the childhood of pupils in a village school? How different is the teaching life of teachers there? A young teacher gradually understands more and more about the meaningfulness of presence of this tiny village school and teachers towards those pupils and their parents﷿﷿however, the school is facing the fate of being wiped out.

Past five years, Radio Television Hong Kong (RTHK) has produced three series of educational docudrama "Respect Our Teachers". In 2001, RTHK again produced another new series of "Respect Our Teachers". Through the real cases, it aims at educating the new generation a respectful attitude towards their teachers, revealing the situations which nowadays teachers have to face, as well as the appearance of campuses in this new age.

The selected work A Tiny School in a Huge City is one of the ten episodes in the "Respect Our Teachers". Besides the story itself, all the little characters are the real pupils in this tiny village school.

 

ស讚 main page

2001ږ㦑ఱꭳ 2001 RTHK Awarded Programmes
rthk on internet