Hot Search

Loading ...

学在其中 - 戏有益: #7 正向教育 │嘉宾:叶碧君(顺德联谊总会李金小学副校长)、陈燕妮(教育燃新执行总监)│ 桌游:OH Card (2)

2022-06-23

学在其中 - 戏有益: #7 正向教育 │嘉宾:叶碧君(顺德联谊总会李金小学副校长)、陈燕妮(教育燃新执行总监)│ 桌游:OH Card (2)

2022-06-23

学在其中

  • Audio
  • Chinese
  • 文化
  • On-going
在知识型社会里,「活到老学到老」的终身学习态度愈来愈重要。
此节目以不同系列形式,将知识分门别类,为听众开一扇窗,知多一些、学多一些。


 
逢星期四晚上9:00至10:00,香港电台第五台播出       
香港电台文教组制作           
           


香港电台文教组专页<艺文一格>

rthk.hk/artitude             
Back To Top