Hot Search

Loading ...

学在其中 - 戏有益: #2安吉游戏(下)、桌游机制 嘉宾:林婉娴

2022-05-19

学在其中 - 戏有益: #2安吉游戏(下)、桌游机制 嘉宾:林婉娴

2022-05-19

学在其中

  • Audio
  • Chinese
  • 文化
  • On-going
在知识型社会里,「活到老学到老」的终身学习态度愈来愈重要。
此节目以不同系列形式,将知识分门别类,为听众开一扇窗,知多一些、学多一些。
 
逢星期四晚上9:00至10:00,香港电台第五台播出       
香港电台文教组制作           


             
Back To Top