X

电视

电台

热门

天气报告
香港天气
天气 Weather: 微雨 Light Rain
28°C
83%
2
大致多云,间中有骤雨及局部地区有雷暴。吹轻微至和缓偏南风。
展望: 未来一两日骤雨渐转频密,下周中期雨势有时颇大及有狂风雷暴。
香港天文台于2023 年 06 月 10 日 10 时 45 分 发出之天气报告
九日天气预测
香港天文台于2023 年 06 月 10 日 09 时 50 分 发出之天气报告
10/6 星期六
大致多云,间中有骤雨及局部地区有雷暴。
27 - 32ºC
75 - 95 %
11/6 星期日
大致多云,有几阵骤雨。
27 - 31ºC
75 - 95 %
12/6 星期一
多云,间中有骤雨。
27 - 31ºC
80 - 95 %
13/6 星期二
多云,有骤雨及几阵狂风雷暴,雨势有时颇大。
27 - 30ºC
80 - 95 %
14/6 星期三
多云,有骤雨及几阵狂风雷暴,初时雨势有时颇大。
27 - 30ºC
80 - 95 %
15/6 星期四
多云,间中有骤雨,局部地区有雷暴。
27 - 31ºC
80 - 95 %
16/6 星期五
多云,间中有骤雨,局部地区有雷暴。
27 - 31ºC
75 - 95 %
17/6 星期六
多云,间中有骤雨,局部地区有雷暴。
28 - 31ºC
75 - 95 %
18/6 星期日
大致多云,有几阵骤雨。
28 - 32ºC
75 - 95 %
香港分区天气
香港天文台于2023 年 06 月 10 日 11 时 02 分 发出之天气报告
天文台
28ºC
京士柏
28ºC
黄竹坑
28ºC
打鼓岭
30ºC
流浮山
27ºC
大埔
29ºC
沙田
29ºC
屯门
27ºC
将军澳
30ºC
西贡
29ºC
长洲
26ºC
赤鱲角
27ºC
青衣
28ºC
荃湾可观
26ºC
香港公园
28ºC
筲箕湾
29ºC
跑马地
30ºC
黄大仙
29ºC
赤柱
29ºC
观塘
29ºC
深水埗
29ºC
荃湾城门谷
28ºC
启德跑道公园
29ºC
元朗公园
28ºC
大美督
29ºC

*天气资料来源:香港天文台

  • 网站获奬:

  • 在新分页开启第五届传媒转型大奖
  • 在新分页开启2014优秀网站选举十大优秀网站