X

热门

戏曲之夜

简介

GIST

主持人:陈永康、林玮婷、陈禧瑜、龙玉声、御玲珑、马崇恩、萧桐、陈婉红、红萍、林玉琴、陈笺

播出时间 :
星期一至日:晚上十时三十五分至零晨二时
 
主持:陈永康、林玮婷、陈禧瑜、龙玉声、御玲珑、马崇恩、萧桐、陈婉红、红萍、林玉琴、陈笺 
 
为顾及平日需要上班的听众,戏曲之夜安排在每个晚上播放粤曲,亦以地方语言介绍京剧、潮剧、越剧等;同时亦制作多元化特辑,广泛介绍戏曲剧种。

最新

LATEST
26/05/2017

节目内容

节目时间:2235-0100
节目名称:粤曲 
节目主持:陈永康
播放曲目:
 
 
1.     「卖菜得美」
       由 梁无相、邓碧云 主唱
 
2.     「鸳鸯泪」
       由 芳艳芬 主唱
 
3.     「搭错线」
       由 林家声、李宝莹 主唱

4.     「苏小妹三难新郎」
       由 罗家宝、林小群 主唱

节目时间:0100-0200
节目名称:越剧
节目主持:陈笺
 
1.     「沙漠王子」(三)
      由 赵志刚、周晓芬、史济华、金美芳 主唱

1.     「六离门」
      由 周宝奎、郑忠梅、王佩珍、筱春芳 主唱

26/05/2017 - 足本 Full (HKT 22:35 - 02:00)

26/05/2017 - 第一部份 Part 1 (HKT 22:35 - 23:00)

26/05/2017 - 第二部份 Part 2 (HKT 23:04 - 24:00)

26/05/2017 - 第三部份 Part 3 (HKT 00:05 - 01:00)

26/05/2017 - 第四部份 Part 4 (HKT 01:04 - 02:00)

重温

CATCHUP
05
2017
香港电台第五台
X
  • 网站获奬:

  • 在新分页开启2014优秀网站选举十大优秀网站
  • 在新分页开启传媒转型大奖2014