X

热门

保健、生活及社会资讯。

  清晨爽利

  简介

  GIST

  嘉宾主持:钟志光                   嘉宾主持:  雷雄德博士                  嘉宾主持: 林思为
                                                                                                      (香港营养师协会会长)
   
   

     主持:             钱佩卿、侯伟新                                                        "清晨爽利"节目内容丰富,集保健、生活及社会资讯等元素于一身。主要环节有:「健健康康在清晨」 由 专业导师教授不同类型的养生运动、保健常识、运动时需要注意的事项 及行山等实用贴士


  嘉宾主持:陈溢晃
                                                                                                   


  嘉宾主持:崔绍汉博士
  清晨爽利之齐齐做早操  太极招式示范

  最新

  LATEST
  27/03/2017

  「健健康康在清晨」主题:英国政治家培根 ── 《论文集》 ( 1 )

  嘉宾主持:叶均耀先生 (中文大学哲学硕士)

  27/03/2017 - 足本 Full (HKT 05:04 - 06:32)

  27/03/2017 - 第一部份 Part 1 (HKT 05:04 - 06:00)

  27/03/2017 - 第二部份 Part 2 (HKT 06:04 - 06:32)

  重温

  CATCHUP
  03
  2017
  香港电台第五台
  X
  • 网站获奬:

  • 在新分页开启2014优秀网站选举十大优秀网站
  • 在新分页开启传媒转型大奖2014