learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


梧州义教体验分享

2017-01-06

 

曾经去过新强的刘雅茜同学,今次会跟李乐诗博士 & MiuMiu夏妙然分享在梧州义教的体验。

关键字: | 梧州 | 李乐诗博士 |