learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


龙岗军训体验

2016-10-28

 

游学听我讲:妙妙夏妙然、Jakal 王淑仪邀请李乐诗博士与罗嘉俊同学,分享龙岗军训体验。

 

载入中...
收 听

关键字: | 龙岗 | 军训 | 体验 |