learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


前往格陵兰之游学体验

2016-06-17

 

游学听我讲:今集游学听我讲,李乐诗博士与香港中文大学学生黄艳萍分享前往格陵兰之游学体验。

 

载入中...
收 听
关键字: | 前往 | 格陵兰 | 游学 | 体验 |