learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


英国高中游学体验

2017-06-23

 

去英国读书就唔需要太担心语言问题,因为基本嘅英语会话相信大家都有所掌握,不过正如我地广东话有唔少日新月异嘅潮语,英文同样有唔少潮语!最为熟悉嘅就系一D英文缩写,好似omg 就系“oh my god”, lol就系“lots of laugh”, tgif就系“thank god it's friday”,呢D缩写可能大家打Status嘅时候都有用过, 不过唔知大家又有无试过用「NBD」呢一个字典都有加入嘅潮语呢?呢个潮语同样系一个缩写,系「No Big Deal」(没咩大不了)的意思。

除左缩写嘅呢一类潮语之外,仲有另一类就系将两个字夹埋,成为一个新嘅词汇,好似形容系公共交通工具上「擘髀」霸占座位的恶行,就叫做「manspreading」;至于,平时肚饿叫「Hungry」,饿到晕发脾气就和「angry」结合创造出「Hangry」。

当然Jakal我都只系略知皮毛,有兴趣认识更多嘅英文潮语,可以考虑好似今晚嘅嘉宾Heidy陈希夷咁去英国游学,亲身同当地人接触,相信唔单止潮语,仲有好多可以学得到。咁究竟Heidy系英国读书学到D咩?即刻听下佢同李乐诗博士仲有MiuMiu夏妙然嘅分享丫!

 

载入中...
收 听

关键字: | 潮语 | 英国 | 李乐诗博士 |