learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


游学婆罗州之生态文化

2016-07-01

 

游学听我讲:今集游学听我讲,李乐诗博士与中华基督教会扶轮中学黄清怡同学分享游学婆罗州之生态文化。

 

载入中...
收 听
关键字: | 游学 | 婆罗州 | 生态 | 文化 |