learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


古巴夏湾拿旧城区游学体验

2016-11-18

 

游学听我讲:妙妙夏妙然、Jakal 王淑仪邀请李乐诗博士与香港中文大学语言系4年级生李佩怡(Zoe) 同学,分享古巴夏湾拿旧城区游学体验。

 

载入中...
收 听
关键字: | 古巴 | 夏湾拿 | 旧城区 | 游学 | 体验 |