learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


筹组回归20周年内地火车交流团之经验分享

2016-10-14

 

明年就是回归20周年,龙允浩同学今次会同李乐诗博士&Jakal王淑仪分享筹备回归20周年内地火车交流团之体验。

 

载入中...
收 听

关键字: | 李乐诗博士 | 回归 | 内地 |