learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


北极考察团出发前准备(3)

2015-07-24

 

游学听我讲:今集游学听我讲,李乐诗博士会分享北极考察团出发前准备(3) 。

 

载入中...
收 听
关键字: | 李乐诗 | 北极 | 考察团 | 出发 | 准备 |