learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


分享极地的冰告诉世人的事

2014-05-30

 

极地科学工作者李乐诗会分享极地的冰告诉世人的事。

 

载入中...
收 听
关键字: | 李乐诗 | 极地 |