learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


浙江跳绳表演交流游学记

2016-11-04

 

游学听我讲:妙妙夏妙然、Jakal 王淑仪邀请李乐诗博士与罗嘉俊同学,分享浙江跳绳表演交流游学记。

 

载入中...
收 听
关键字: | 浙江 | 跳绳 | 表演 | 交流 | 游学 |