learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


新强绿色丝路探索之旅

2016-10-21

 

游学听我讲:李乐诗博士与李嘉怡同学分享新强绿色丝路探索之旅。

 

载入中...
收 听
关键字: | 新强 | 绿色 | 丝路 | 探索 |