learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


台湾科技新苗之旅

2015-02-20

 

游学听我讲:今集游学听我讲,李乐诗博士带同中大同学分享台湾科技新苗之旅。

 

载入中...
收 听
关键字: | 李乐诗 | 台湾 | 游学 | 文化 | 科技 | 新苗 |