learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


青年探索者错失了解极地机会

2014-05-23

 

极地科学工作者李乐诗会分享一班青年探索者错失了一次了解极地的机会。

 

载入中...
收 听
关键字: | 极地.李乐诗 |